Opiskelijat

Yhdistyksemme opiskelijavastaavia ovat Päivi Halonen, Mari Saarimäki ja Susanna Siirtola. Heihin saat yhteyden parhaiten sähköpostitse satakuntakatiloa@gmail.com

Yhteyttä voit ottaa kaikissa opiskeluun ja työharjoitteluun liittyvissä asioissa.

Syksyllä 2017 kätilökoulutus alkoi uudelleen Porissa. Koulutuksesta vastaa Turun ammattikorkeakoulu. Opiskelijat valmistuivat vuoden 2018 lopussa.

Opiskelijajäsenyys on Kätilöliitossa maksuton ja Kätilöliiton jäsenenä ja Satakunnan alueella asuvana olet automaattisesti myös yhdistyksemme jäsen. Kätilöliiton opiskelijajäsenenä saat Kätilölehden, joka ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa.

Suomen Kätilöliiton opiskeiljasivut:

Suomen Kätilöliitto/Opiskelijat