Tervetuloa vireän yhdistyksemme sivuille!


Satakunnan Kätilöyhdistys ry on perustettu vuonna 1955. Vuosi 2015 oli juhlavuosi - yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi 60 vuotta. Yhdistyksemme on yksi Suomen vireimpiä kätilöyhdistyksiä ja jäseniä siinä on reilu 120.

Satakunnan kätilöyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammattinsa kehittämistä että ammattitaitonsa ja – tietonsa lisäämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja, esitelmiä ja muita tilaisuuksia. Yhdistys tekee esityksiä jäseniä
koskevissa ammatillisessa ja koulutuksellisissa kysymyksissä sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Yhdistys kokoaa yhteen kaikki Satakunnan kätilöt ja järjestää yhteistä toimintaa, tapahtumia ja koulutuksia. Kuulumalla Suomen Kätilöliittoon satakuntalainen kätilö kuuluu automaattisesti myös Satakunnan kätilöyhdistykseen, eikä erillistä jäsenmasua siis tarvitse suorittaa.

Toimintaa järjestetään aktiivisesti ympäri vuoden ja mukaan tapahtumiin tervetulleita ovat kaikki yhdistyksemme jäsenet, myös opiskelijajäsenet.


Tapahtumista tiedotetaan kotisivuilla, sähköpostitse, Facebook-sivuilla, Instagram- sivuilla sekä työyksiköiden ilmoitustauluilla.