Tervetuloa vireän yhdistyksemme sivuille!


Satakunnan Kätilöyhdistys ry on perustettu vuonna 1955. Vuonna 2020 yhdistyksemme perustamisesta tuli siis 65 vuotta.

Yhdistyksemme on yksi Suomen vireimpiä kätilöyhdistyksiä, jäseniä yhdistyksellämme on miltei 150.

Satakunnan kätilöyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammattinsa kehittämistä että ammattitaitonsa ja – tietonsa lisäämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja, esitelmiä ja muita tilaisuuksia. Yhdistys tekee esityksiä jäseniä koskevissa ammatillisessa ja koulutuksellisissa kysymyksissä sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Yhdistys kokoaa yhteen kaikki Satakunnan kätilöt ja järjestää yhteistä toimintaa, tapahtumia ja koulutuksia. Kuulumalla Suomen Kätilöliittoon satakuntalainen kätilö kuuluu automaattisesti myös Satakunnan kätilöyhdistykseen, eikä erillistä jäsenmasua siis tarvitse suorittaa.

Toimintaa järjestetään aktiivisesti ympäri vuoden ja mukaan tapahtumiin tervetulleita ovat kaikki yhdistyksemme jäsenet, myös opiskelijajäsenet.


Tapahtumista yms. tiedotetaan yhdistyksemme kotisivuilla, sähköpostitse, Facebook-sivuilla, Instagram- sivuilla sekä työyksiköiden ilmoitustauluilla.